9. évfolyam tanmenete

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Össz. óraszám: 74
Tankönyv: Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Gépírás számítógépen I. (Információkezelés)
Óraszám Tananyag
1–8. A szövegszerkesztő program alapismeretei a gépírástanulás megkezdéséhez. (1. lecke.) (Oldalbeállítás, betűnagyság, betűtípus beállítása, bekezdések formázása, keresés és csere, nyomtatás, mentés és megnyitás.)
9. A tízujjas vakírásról. Az alapsor betűi: „asdf” „jklé”, betűkapcsolási gyakorlatok.
10. Betűkapcsolási gyakorlatok. Szógyakorlatok. (2. lecke.)
11. Betűkapcsolási gyakorlatok az alapsor nyolc betűjével. Szótaggyakorlatok az alapsor nyolc betűjével. (2. lecke.)
12. Bemelegítő ujjgyakorlat. Szótag- és szógyakorlatok az alapsor betűivel. (2. lecke.)
13. Bemelegítő ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok az alapsor betűivel. (2. lecke.)
14. Ujjgyakorlat. Új betű: az „i” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „i” betűvel. Szógyakorlatok az „i” betűvel. (3. lecke.)
15. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „i” betűvel. Új betű: az „m” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „m” betűvel. (3. lecke.)
16. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „m” betűvel, az „i” és az „m” betűkkel. (3. lecke.)
17. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (3. lecke.)
18. Ujjgyakorlat. Új betű: az „r” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „r” betűvel. Szógyakorlatok az „r” betűvel. (4. lecke.)
19. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „r” betűvel. Új betű: a „vessző”. Betűkapcsolási gyakorlatok a „vessző” használatával. (4. lecke.)
20. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „r” betűvel és a „vessző” használatával. (4. lecke.)
21. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (4. lecke.)
22. Ujjgyakorlat. Új betű: a „v” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok a „v” betűvel. Szógyakorlatok a „v” betűvel. (5. lecke.)
23. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „v” betűvel. Új betű: az „o” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „o” betűvel. (5. lecke.)
24. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „o” betűvel és a „v” és az „o” betűkkel. (5. lecke.)
25. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (5. lecke.)
26. Ujjgyakorlat. Tízperces másolás az ismétlő szógyakorlatokból. (6. lecke.) Új betű: a „g” betű. Fogásának gyakorlása és betűkapcsolási gyakorlatok. (7. lecke.)
27. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „g” betűvel. Új betű: a „p” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok a „p” betűvel. (7. lecke.)
28. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „p” betűvel és a „g” és a „p” betűkkel. (7. lecke.)
29. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (7. lecke.)
30. Ujjgyakorlat. Új betű: az „e” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „e” betűvel. Szógyakorlatok az „e” betűvel. (8. lecke.)
31. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „e” betűvel. Új betű: az „u” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „u” betűvel. (8. lecke.)
32. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „u” betűvel és az „e” és az „u” betűkkel. (8. lecke.)
33. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (8. lecke.)
34. Ujjgyakorlat. Új betű: a „t” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok a „t” betűvel. Szógyakorlatok a „t” betűvel. (9. lecke.)
35. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „t” betűvel. Új betű: az „ő” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „ő” betűvel. (9. lecke.)
36. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „ő” betűvel, a „t” és az „ő” betűkkel. (9. lecke.)
37. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (9. lecke.)
38. Ujjgyakorlat. Tízperces másolás az ismétlő szógyakorlatokból. (10. lecke.) Új betű: a „z” betű. Fogásának gyakorlása és betűkapcsolási gyakorlatok. (11. lecke.)
39. Ujjgyakorlat. Az „sz” és a „zs” gyakorlása. Szógyakorlatok a „z” betűvel. Új betű: az „á” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „á” betűvel. (11. lecke.)
40. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „á” betűvel. (11. lecke.)
41. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „z” és az „á” betűkkel. (11. lecke.)
42. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (11. lecke.)
43. Ujjgyakorlat. Új betű: az „n” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „n” betűvel. Szógyakorlatok az „n” betűvel. (12. lecke.)
44. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „n” betűvel. Új betű: a „c” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok a „c” betűvel. (12. lecke.)
45. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „c” betűvel, az „n” és a „c” betűkkel. (12. lecke.)
46. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (12. lecke.)
47. Ujjgyakorlat. Új betű: a „h” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok a „h” betűvel. Szógyakorlatok a „h” betűvel. (13. lecke.)
48. Ujjgyakorlat. Új betű: az „ypszilon”. Betűkapcsolási gyakorlatok az „y”-nal. Szógyakorlatok az „y”-nal. (13. lecke.)
49. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „y”-nal, a „h” és az „y”-nal. (13. lecke.)
50. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (13. lecke.)
51. Ujjgyakorlat. Tízperces másolás az ismétlő szógyakorlatokból. (14. lecke.) Új betű: a „w”. (15. lecke.)
52. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „w”-vel. Új betű: a „b” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok a „b” betűvel. (15. lecke.)
53. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a „b” betűvel. (15. lecke.)
54. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (15. lecke.)
55. Ujjgyakorlat. Új betűk: a „q” és az „ö” betűk. Betűkapcsolási gyakorlatok a „q”-val és az „ö” betűvel. Egy-két szógyakorlat a „q” betűvel. Szógyakorlatok az „ö” betűvel. (16. lecke.)
56. Ujjgyakorlat. Mondatgyakorlatok. (16. lecke.)
57. Ujjgyakorlat. Új betű: a „pont”. A váltóbillentyűk használata. Betűkapcsolási gyakorlatok a „váltó”-val. (17. lecke.)
58. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok a nagybetűkkel. A váltórögzítő. A római számok. (17. lecke.)
59. Ujjgyakorlat. Új betű: az „x”. Szógyakorlatok az „x”-szel. (18. lecke.)
60. Ujjgyakorlat. Új betű: az „ó” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok és szógyakorlatok az „ó” betűvel. (18. lecke.)
61. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „x”-szel és az „ó” betűvel. Mondatgyakorlatok. (18. lecke.)
62. Ujjgyakorlat. Új betű: az „ü” betű. Betűkapcsolási gyakorlatok az „ü” betűvel. Szógyakorlatok az „ü” betűvel. (19. lecke.)
63. Ujjgyakorlat. Új betű: az elválasztójel. Szógyakorlatok az elválasztójellel. A szavak elválasztásának gyakorlása. (19. lecke.)
64. Ujjgyakorlat. Szógyakorlatok az „ü” betűvel és az elválasztójellel. Mondatgyakorlatok. (19. lecke.)
65. Ujjgyakorlat. Új betű: az „í” betű. Kapcsolási gyakorlatok és szógyakorlatok az „í” betűvel. (20. lecke.)
66. Ujjgyakorlat. Másolási gyakorlat. (20. lecke.)
67. Ujjgyakorlat. Új betű: az „ú” betű. Kapcsolási gyakorlatok és szógyakorlatok az „ú” betűvel. (21. lecke.)
68. Ujjgyakorlat. Másolási gyakorlat. (21. lecke.)
69. Ujjgyakorlat. Új betű: az „ű” betű. Kapcsolási gyakorlatok és szógyakorlatok az „ű” betűvel. (22. lecke.)
70. Ujjgyakorlat. Másolási gyakorlat. (22. lecke.)
71. Ujjgyakorlat. Ügyviteltechnikai ismeretek másolása sortartással. (31. leckében a 3. és a 4. pontban lévő szövegek.)
72. Ujjgyakorlat. Másolás sortartással. (31. leckében a 6., 7. és a 8. pontban lévő szövegek.)
73. Ujjgyakorlat. Másolás sorkizárt módon. (127. oldalon lévő szövegek: Mobiltelefon, SMS, ISDN.)
74. Ujjgyakorlat. Tízperces másolás balra kizárt írásmódon. (134. oldalon: „Az iratmegsemmisítő”. Követelmény 600 leütés.
(A 7. leckétől a gyakorlási anyagok végén található a másolási gyakorlat. Ezek íratása nem fér bele az órai anyagba, ezért, ha valakinek van ideje és kedve, akkor a tanár jelölje meg az időpontot, amikor ezeket lemásolhatja.)

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2017