10. évfolyam tanmenete

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Össz. óraszám: 74
Tankönyv: Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Gépírás számítógépen I. (Információkezelés)
Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Irodai gépírás számítógépen II.
Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Iratkészítés számítógépen III.
A tanév második felében elkezdődik a projektmunka, mely során a tanulók hosszabb, több tanórai munkát magában foglaló feladatsort is végrehajtanak. A tanmenet ezt figyelembe véve készült úgy, hogy a monotonitás megelőzése érdekében óráról órára folyjék sebességfokozás és a projektmunka egy része. Az arányokat a tanulócsoportok készségeinek felmérésével a szaktanár határozza meg.
Óraszám Tananyag
1 – 4. Ismétlés. Az I. könyv 3. leckétől az új betűket az alapbetűjével kapcsolva íratjuk egy soron át (pl. kik köz kik köz stb. jmj köz jmj köz stb.). Az új betűk szógyakorlataiból és a mondatgyakorlatokból egy-egy sort íratunk (I. könyv 3-22. leckék). (A számok és az írásjelek. Ezek nehezen írható gyakorlatok, ezért az órát mindig a könnyen írható, a feltételes reflexeket erősítő gyakorlatokkal kezdjük és csak azután térjünk át a számok íratására.)
5. Ujjgyakorlat. (II. könyv 1. gyakorlat.) Az ujjgyakorlatokból 2-2 sort írjanak. 1.2. Sebességfokozó szógyakorlatok (soronként). 1.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 1.4.2. Sorgyakorlás (3x3 sor). 1.4.3. Másolás, javítás.
6. Ujjgyakorlat. (I. könyv 23. lecke.) Az 1 és a 4 számok gyakorlása.
7. Ujjgyakorlat. (II. könyv 1. gyakorlat.) 1.4.4. Szórész- és szógyakorlatok. 1.5. Sorgyakorlás.
8. Ujjgyakorlat. (I. könyv 24. lecke.) Az 5 és a 9 számok gyakorlása.
9. Ujjgyakorlat. (II. könyv 2.1. gyakorlat.) 2.2. Sebességfokozó szógyakorlatok (soronként). 2.3. Mondatgyakorlatok.
10. Ujjgyakorlat. (I. könyv 25. lecke.) A 8 és a 0 számok gyakorlása.
11. Ujjgyakorlat. (II. könyv 2. gyakorlat.) 2.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 2.4.2. Másolás, javítás.
12. Ujjgyakorlat. (I. könyv 26. lecke.) A 2 és a 7 számok gyakorlása.
13. Ujjgyakorlat. (II. könyv 2. gyakorlat.) 2.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 2.4.4. Másolás, javítás.
14. Ujjgyakorlat. (I. könyv 27. lecke.) A 3 és a 6 számok gyakorlása.
15. Ujjgyakorlat. (II. könyv 2. gyakorlat.) 2.5. Helyesírási gyakorlat másolása, javítás. (II. fejezet) 3.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 3.3. Mondatgyakorlatok.
16. Ujjgyakorlat. (I. könyv 28. lecke.) Írásjelek I. rész. Elmagyarázzuk az írásjelek leütését és használatát. A példamondatokat csak egy soron át íratjuk.
17. Ujjgyakorlat. (II. könyv 3. gyakorlat.) 3.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 3.4.2. Másolás, javítás.
18. Ujjgyakorlat. (I. könyv 29. lecke.) Írásjelek II. rész. Elmagyarázzuk az írásjelek leütését és használatát. A példákból csak egy sort íratunk.
19. Ujjgyakorlat. (II. könyv 3. gyakorlat.) 3.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 3.4.4. Másolás, javítás.
20. Ujjgyakorlat. (I. könyv 30. lecke.) A kiemelési módok elmagyarázása és leíratása.
21. Ujjgyakorlat. (I. könyv 6., 7. és 8. pont alatti szövegek.) Másolás gyakorlása balra kizárt írásmódon. (A diktafon, a magnetofon, a másológép.) Javítás.
22. Ujjgyakorlat. (II. könyv 3. gyakorlat.) 3.5. Helyesírási gyakorlat. 4.2. Sebességfokozó szógyakorlatok.
23. Ujjgyakorlat. (I. könyv: A telex és a telefax.) Másolás gyakorlása balra kizárt írásmódon. Javítás.
24. Ujjgyakorlat. (II. könyv 4. gyakorlat.) 4.4. Helyesírási gyakorlat. 4.5. Idegen (angol) szöveg gyakorlása.
25. Ujjgyakorlat. (I. könyv: Az iratok tárolása.) Másolás gyakorlása sorkizárt írásmódon. Javítás.
26. Ujjgyakorlat. (II. könyv 5. gyakorlat.) 5.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. II. könyv 4.6. szöveg: Tízperces másolás sortartással. Javítás. Javítás, önértékelés, a teljesített leütésszám és a 180. oldalon található osztályozási táblázat szerint.
27. Ujjgyakorlat. (II. könyv 5. gyakorlat.) 5.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 5.4.2. Másolás, javítás.
28. Ujjgyakorlat. A fax küldésével kapcsolatos adatok másolása. (I. könyv 129. oldal.) 5.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. (II. könyv 5. gyakorlat.)
29. Ujjgyakorlat. (III. könyv 1.1.) Az időgazdálkodás (III. könyv 1.2.4.) másolása balra kizárt írásmódon, szóelválasztás funkció bekapcsolásával.
30. Ujjgyakorlat. (II. könyv 5. gyakorlat.) 5.4.3. Sorgyakorlás. 5.4.4. Másolás. 5.5. Helyesírási gyakorlat.
31. Ujjgyakorlat. (III. könyv 2.1.) Előbb elmagyarázzuk, utána balra kizárt írásmódon, szóelválasztó funkció bekapcsolásával másoltatjuk a szöveget. (Az iratok selejtezése. III. könyv 2.2.4.) Javítás.
32. Ujjgyakorlat. (III. könyv 2.1.) A másolás folytatása. (Az iratok selejtezése. III. könyv 2.2.4.) Javítás. (II. könyv) 6.2. Sebességfokozó szógyakorlatok.
33. Ujjgyakorlat. (II. könyv 6. gyakorlat.) 6.3. Mondatgyakorlatok. 6.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 6.4.2. Másolás, javítás.
34. Ujjgyakorlat. (II. könyv 6. gyakorlat.) 6.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 6.4.4. Másolás, javítás.
35. Ujjgyakorlat. (II. könyv 6. gyakorlat.) 6.5. Helyesírási gyakorlat másolása. Diktálás egyenletes tempóban. (III.1.2.) Javítás a II. fejezetben található példák szerint.
36. Ujjgyakorlat. (II. könyv 7. gyakorlat.) 7.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 7.3. Mondatgyakorlatok. 7.4.1. Szórész- és szógyakorlatok.
37. Ujjgyakorlat. (II. könyv 7. gyakorlat.) 7.4.2. Másolás, javítás. 7.4.3. Szórész- és szógyakorlatok másolása.
38. Ujjgyakorlat. (II. könyv 7. gyakorlat.) 7.4.3. Szórész- és szógyakorlatok másolása. 7.4.4. Másolás, javítás. 7.5. Helyesírási gyakorlat másolása.
39. Ujjgyakorlat. (II. könyv 8. gyakorlat.) 8.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 8.6. Tízperces másolás, hibajavítás a II. könyv II. fejezetének szópéldái szerint. 8.5. Idegen szöveg gyakorlása.
40. Ujjgyakorlat. (III. könyv 2.1.) (2.2.4. Az iratok selejtezése.) Elmagyarázni, majd utána másoltatni balra kizárt írásmódon, az elválasztó funkció bekapcsolásával.
41. Ujjgyakorlat. (II. könyv 8.gyakorlat) 8.6. Másolás balra zárt írásmódon az elválasztó funkció bekapcsolásával.
42. Ujjgyakorlat. (II. könyv 9. gyakorlat.) 8.4. Helyesírási szöveg másolása. 9.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. Diktálás egyenletes tempóban. (II. könyv 2.2.1., 2.2.2.) Javítás a II. könyv II. fejezetének szópéldái alapján.
43. Ujjgyakorlat. (II. könyv 9. gyakorlat.) 10.5. Helyesírási gyakorlat (III. könyv 3.2.5.) A határidők c. szöveg megbeszélése, majd másolása balra kizárt írásmódban.
44. Ujjgyakorlat. (III. könyv 3.1.) A határidők c. szöveg másolásának folytatása. Diktálás szaggatottan. III. könyv 3.2.1. és 3.2.2.. Javítás a II. könyv II. fejezetének szópéldái alapján.
45. Ujjgyakorlat. (II. könyv 9. gyakorlat.) 9.3. Mondatgyakorlatok. 9.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 9.4.2. Másolás, javítás.
46. Ujjgyakorlat. (II. könyv 9. gyakorlat.) 9.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 9.4.4. Másolás, javítás.
47. Ujjgyakorlat. (II. könyv 9. gyakorlat.) 9.5. Helyesírási gyakorlat. 10.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 10.3. A mondatgyakorlatokból egy mondat gyakorlása.
48. Ujjgyakorlat. (II. könyv 10. gyakorlat.) 10.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 10.4.2. Másolás, javítás.
49. Ujjgyakorlat. (II. könyv 10. gyakorlat.) 10.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 10.4.4. Másolás, javítás.
50-51. Ujjgyakorlat. (II. könyv 11. gyakorlat.) 11.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. A levél részeinek bemutatása. Élőfej, élőláb készítésének megbeszélése a tanulókkal. A minták alapján élőfejek, élőlábak közös készítése. III. könyv. 6. Kérdések, feladatok h), i) és j) pontjainak elkészítése.
52-53. Ujjgyakorlat. (II. könyv 11. gyakorlat.) 11.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) III. 7.5. Alapismeretek a vállalat külső levelezéséről. Olvassuk el és értelmezzük a szöveget! 7.5. Levél készítése. Olvassuk el és értelmezzük a szöveget! 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. Olvassuk el és értelmezzük a szöveget!
54-55. Ujjgyakorlat. (II. könyv 11. gyakorlat.) (III. könyv 6. gyakorlat) III. 7.5. Alapismeretek a vállalat külső levelezéséről. Címzésblokk, iratkezelési blokk, postai utasítások, tárgy, megszólítás készítésének megbeszélése a tanulókkal. A minták alapján címzésblokk, iratkezelési blokk, postai utasítás, tárgy, megszólítás közös készítése. III. könyv. 6. Kérdések, feladatok k) pontjainak elkészítése.
55-56. Ujjgyakorlat. (II. könyv 12. gyakorlat.) 12.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. A szövegblokk, aláírásblokk és melléklet készítésének megbeszélése a tanulókkal. Szabályok, szokások ismertetése a tanulókkal. A minták alapján szövegblokk, alírásblokk és melléklet közös készítése. III. könyv. 6. Kérdések, feladatok n) és ny) pontjainak elkészítése.
57-58. Ujjgyakorlat. (II. könyv 13. gyakorlat.) 13.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. Sablon alapján levél készítésének megbeszélése a tanulókkal. Szabályok, szokások ismertetése, a sablon részelemeinek megbeszélése. A III. könyv 6. Kérdések, feladatok egyes részelemeinek felhasználásával sablonban levelek közös, majd egyéni elkészítése.
59-60. Ujjgyakorlat. (II. könyv 13. gyakorlat.) 11.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 11.5. Helyesírási gyakorlat. 12.3. Mondatgyakorlatok. 12.4. Helyesírási gyakorlat. 12.5. Idegen szöveg gyakorlása. 12.6. Tízperces másolás, javítás.
61-62. Ujjgyakorlat. (II. könyv 14. gyakorlat.) 14.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.2. Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján. A vállalati belső ügyirat sablonjának bemutatása a tanulóknak. Különbségtétel a hivatalos levél és vállalati belső ügyirat között tartalmi és formai szempontok alapján. A vállalati belső ügyirat adatblokk elemeinek megismertetése a tanulókkal. Gyakorlás a 6. Kérdések, feladatok megfelelő pontjainak elkészítésével, tanári útmutatással.
63-64. Ujjgyakorlat. (II. könyv 15. gyakorlat.) 15.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.2. Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján. A vállalati belső ügyirat szövegblokk, aláírásblokk és mellékletek elemeinek megismertetése a tanulókkal. Gyakorlás a 6. Kérdések, feladatok megfelelő pontjainak elkészítésével, tanári útmutatással.
65-66. Ujjgyakorlat. (II. könyv 16. gyakorlat.) 16.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.2. Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján. Vállalati belső ügyirat készítése sablonba közösen, majd gyakorlás a 6. Kérdések, feladatok megfelelő pontjainak elkészítésével, tanári útmutatással.
67-68. Ujjgyakorlat. (II. könyv 17 gyakorlat.) 16.3. Mondatgyakorlatok. 16.4. Helyesírási gyakorlat. 16.5. Idegen szöveg gyakorlása. 16.6. Tízperces másolás, javítás.
69-74. Ujjgyakorlat. (II. könyv 18. gyakorlat.) 18.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. gyakorlat) 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. 6.2.2. Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján. Hivatalos levelek és vállalati belső ügyiratok készítése sablonban közösen és önállóan. 6. Kérdések, feladatok megfelelő pontjainak elkészítésével, tanári útmutatással.

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2017