11. évfolyam tanmenete

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Össz. óraszám: 111
Tankönyv: Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Irodai gépírás számítógépen II.
Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Iratkészítés számítógépen III.
A tanév során folytatódik a projektmunka, melyet az előző tanév második felében kezdtünk el. Ennek során a tanulók hosszabb, több tanórán át tartó feladatsort is végrehajtanak. A tanmenet ezt figyelembe véve úgy készült, hogy a monotonitás megelőzése érdekében óráról órára folyjék a projektmunka mellett sebességfokozás, reflex-megerősítés a hibátlan gépírás biztosítása érdekében, valamint időnként számonkérés. Az arányokat a tanulócsoportok készségeinek felmérésével a szaktanár határozza meg.
Óraszám Tananyag
1. Ujjgyakorlat. (II. könyv 17. gyakorlat.) 17.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 17.3. Mondatgyakorlatok. 17.4.1. Szórész- és szógyakorlatok.
2. Ujjgyakorlat. (II. könyv 17. gyakorlat.) 17.4.2. Másolás, javítás. (II. könyv.) 17.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 17.4.4. Másolás. 17.4.5. Helyesírási gyakorlat.
3-8. Ujjgyakorlat. (II. könyv 18. gyakorlat.) 18.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. (III. könyv 6. lecke) 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. 6.2.2. Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján. Hivatalos levelek és vállalati belső ügyiratok készítése sablonban közösen és önállóan a 6. „Kérdések és feladatok” megfelelő pontjainak elkészítésével, tanári útmutatással.
9. Ujjgyakorlat. (II. könyv 19. gyakorlat.) 18.3. Mondatgyakorlatok. 18.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 18.4.2. Másolás.
10. Ujjgyakorlat. (II. könyv 19. gyakorlat.) 18.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 18.4.4. Másolás. 18.5. Helyesírási gyakorlat.
11. Ujjgyakorlat. (II. könyv. 20. gyakorlat.) 19.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 19.3. Mondatgyakorlatokat. 19.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 19.4.2. Másolás.
12. Ujjgyakorlat. (II. könyv 20. gyakorlat.) 19.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 19.4.4. Másolás. 19.5. Helyesírási gyakorlat.
13.-14. Ujjgyakorlat. (II. könyv 21. gyakorlat.) 20.2. Sebességfokozó gyakorlatok. 20.3. Mondatgyakorlatok. (III. könyv. 6. lecke) 6.3. Hivatalos irat fogalmazása a tartalmi szempontok alapján. Közösen olvassuk el, értelmezzük a 6.3. pontban írtakat. Olvassuk el és a 6.3. pontban írtak alapján elemezzük, értelmezzük a 7.5.1. pontban és a 7.5.2. pontban található leveleket!
15-16. Ujjgyakorlat. (II. könyv 21. gyakorlat.) 20.4. Helyesírási gyakorlat. 20.5. Idegen szöveg gyakorlása. 20.6. Tízperces másolás, javítás. (III. könyv. 6. lecke) 6.3. Hivatalos irat fogalmazása a tartalmi szempontok alapján. Ismétlés, megbeszélés. 7.3. Ajánlatkérés. Közösen olvassuk el és értelmezzük a szöveget, majd másoljuk le a feladat szerint!
18-20. Ujjgyakorlat. (II. könyv. 22. gyakorlat.) 21.2. Sebességfokozó gyakorlatok. 21.3. Mondatgyakorlatok. (III. könyv 7. lecke) 7.4. Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatkérésnél. A feladat szerint másoljuk le a mondatokat, majd beszéljük meg a leírtakat! 7.5.1. Minta levélformázáshoz írógépen. Beszéljük meg a formai követelményeket, majd hasonlítsuk össze a levélsablon formai követelményeivel. Feladat szerint másoljuk le a levelet! 7.5.2. Minta levélformázáshoz számítógépen, sablon alapján. Feladat szerint készítsük el a levelet! 6. Feladatok, kérdések r) 1. feladatot készítsék el közösen!
20-22. Ujjgyakorlat. (II. könyv. 23. gyakorlat.) 21.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 21.4.2. Másolás. (III. könyv 7. lecke) 7.6. Hivatalos irat készítése. Olvassuk el és értelmezzük a feladatot! A tankönyv végén található „Korrektúrajelek”-et tanulmányozzuk és beszéljük meg közösen! A 7.6. pontban írt kézirat korrektúrajeleit keressük meg és értelmezzük, hogyan kell javítani a szöveget! A feladat szerint készítsük el az iratot!
23-26. Ujjgyakorlat. (II. könyv. 24. gyakorlat.) 21.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 21.4.4. Másolás. 21.5. Helyesírási gyakorlat. (III. könyv 6-7. lecke) Ismételjük át a 6.3. pontban írtakat, valamint a 7.3. és 7.4. pont információit. 7.7. Hivatalos levél önálló készítése. Hajtsuk végre önállóan a feladatot, majd közösen elemezzük, melyik feladatrész okozta a legtöbb fejtörést, problémát. A problémás részeket ismételjük át, ha szükséges, a 6. és 7. gyakorlat Kérdések, feladatok részből válasszunk ki célirányosan és készíttessünk el részfeladatokat, a hiányosságok pótlása érdekében!
27-30. Ujjgyakorlat. (II. könyv. 25. gyakorlat.) 22.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 22.3. Mondatgyakorlatok. 22.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 22.4.2. Másolás. (III. könyv 7. lecke) Ellenőrző dolgozat a Kérdések, feladatok első két kérdéseiből. (III. könyv 3. lecke) 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. szövegek diktálásra gépelése feladat szerint.
31-34. Ujjgyakorlat. (II. könyv 26. gyakorlat.) 22.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 22.4.4. Másolás. 22.5. Helyesírási gyakorlat. (III. könyv 7. lecke) Kérdések, feladatok 3. kérdését válaszolják meg közösen, majd oldják meg a tanulók önállóan az ahhoz kapcsolódó 1-2-3. feladatot!
35-39. Ujjgyakorlat. (II. könyv 27. gyakorlat) 23.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 23.3. Mondatgyakorlatok. 23.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. (III. könyv 7. lecke) Kérdések, feladatok 2. oldalán található feladat szerint fogalmazzon és készítsen önállóan ajánlatkéréseket az 1-2-3. feladatokban található adatok és tartalmi szempontok felhasználásával! A megoldásokat közösen beszéljék meg, értékeljék! Állítsák rangsorba, mely feladatrészek okozták a legtöbb problémát, fejtörést! A tanulók egyénre szabott feladatmegoldásokkal, gyakorlással fejlesszék a gyengébb készségeiket! A tanár választása szerint az egyik feladatra érdemjegyet kaphatnak a tanulók.
40-43. Ujjgyakorlat. (III. könyv 7.1. gyakorlat) 23.4.2. Másolás. 23.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 23.4.4. Másolás. 23.5. Helyesírási gyakorlat. (III. könyv 7. lecke) Kérdések, feladatok 2. oldalán található feladat szerint fogalmazzon és készítsen önállóan ajánlatkéréseket a 4-5-6. feladatokban található adatok és tartalmi szempontok felhasználásával! A megoldásokat közösen beszéljék meg, értékeljék! Állítsák rangsorba, mely feladatrészek okozták a legtöbb problémát, fejtörést! A tanulók egyénre szabott feladatmegoldásokkal, gyakorlással fejlesszék a gyengébb készségeiket! A tanár választása szerint az egyik feladatra érdemjegyet kaphatnak a tanulók.
44-45. Ujjgyakorlat. (II. könyv 28. gyakorlat) 24.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 24.3. Mondatgyakorlatok. 24.4. Helyesírási gyakorlat. 24.5. Idegen szöveg gyakorlása. 24.6. Tízperces másolás, javítás.
46-48. Ujjgyakorlat. (III. könyv 8.1. gyakorlat) 8.2. Ajánlat. Beszéljék meg az órán, majd másolja le a tanuló az „Alapismeretek az ajánlatról” c. szöveget. 8.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatnál. Beszéljék meg a mondatokat, mondatpaneleket, majd a tanulók másolják le a feladat szerint! 8.4. Iratformázás számítógépen, sablon alapján. A tanulók végezzék el a feladatokat, majd az osztály elemezze közösen a feladatvégrehajtást, a felmerült kérdéseket, problémákat beszéljék meg!
49-50. Ujjgyakorlat. (III. könyv 8.1. gyakorlat) (II. könyv) 25.2. Sebességfokozó gyakorlatok. 25.3. Mondatgyakorlatok. (III. könyv 8. lecke) 8.5. Hivatalos irat készítése. Olvassák el közösen a feladatot, értelmezzék! Nézzék meg a feladat elvégzéséhez szükséges fájlokat, valamint ismétlésképpen tekintsék át és értelmezzék a „Korrektúrajelek” c. fejezetet a tankönyv végén! A feladat-meghatározás szerint a tanulók önállóan készítsék el az iratot! Közösen beszéljék meg, mely feladatok megoldása ment könnyen és melyek okoztak nehézséget! Beszéljék meg, hogyan oldották meg a problémákat! Ha szükséges, egyénre szabottan gyakorlással fejlesszék a tanulók a közösen megállapított gyengébb készségeiket!
51-52. Ujjgyakorlat. (II. könyv 29. gyakorlat) Röpdolgozat: a III. könyv 8. lecke „Kérdések, feladatok” első és második kérdését válaszolják meg írásban a tanulók! Utána közös javítás, a helyes válaszok megbeszélése. II. könyv 25.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 25.4.2. Másolás. 25.4.3. Szórész- és szógyakorlatok.
53-54. Ujjgyakorlat. (II. könyv 29. gyakorlat) III. könyv 8. lecke „Kérdések, feladatok”. Az itt található – önállóan elkészítendő ajánlat – feladatok közül a tanár válasszon ki néhányat és a tanulók végezzék el, majd az osztály elemezze közösen a feladat-végrehajtást, a felmerült kérdéseket, problémákat beszéljék meg! A tanár választása szerint az egyik feladatra érdemjegyet kaphatnak a tanulók.
55-56. Ujjgyakorlat. (III. könyv 9. lecke) II. könyv 25.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. Folytatás. 25.4.4. Másolás. 25.5. Helyesírási gyakorlat. III. könyv 9.2. Megrendelés, teljesítés. Olvassák el a tanulók az „Alapismeretek a megrendelésről, teljesítésről” c. szöveget, majd az osztály közösen beszélje meg az információkat, melyeket a szöveg tartalmaz. Utána a feladat szerint dolgozzák fel a szöveget a tanulók!
57-58. Ujjgyakorlat. (II. könyv 30. gyakorlat) 26.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 26.3. Mondatgyakorlatok. 26.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. III. könyv 9.2. Megrendelés, teljesítés. Ismételjék át, foglalják össze a tanulók az „Alapismeretek a megrendelésről, teljesítésről” c. szöveg tartalmát. 9.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek megrendelésnél. Beszéljék meg a 9.3. pontban írt gyakran használt mondatok tartalmát! Hasonlítsák össze ezeket a mondatokat a 8.3. pontban írt gyakran használt mondatok tartalmával! Határozzák meg az egyezőségeket, különbözőségeket! Feladat szerint írják le a mondatokat!
59-60. Ujjgyakorlat. (II. könyv 30. gyakorlat) 26.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. Folytatás. 26.4.2. Másolás. 26.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. III. könyv 9.4. Megrendelő mintalevél. Értelmezzék közösen a feladatokat, majd tanáruk közreműködésével, irányításával oldják meg a tanulók! . Egyéni feladatok/házi feladatok adhatók azoknak a tanulóknak, akiknek komolyabb nehézségei voltak egy-egy feladat megoldásával.
61-63. Ujjgyakorlat. (II. könyv 31. gyakorlat) 26.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. Folytatás. 26.4.4. Másolás. 26.5. Helyesírási gyakorlat. III. könyv 9.5. Hivatalos irat készítése. Értelmezzék közösen a feladatot, majd végezzék el a feladatokat a tanulók a leírtak szerint!
64-67. Ujjgyakorlat. (II. könyv 32. gyakorlat) 27.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 27.3. Mondatgyakorlatok. 27.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. III. könyv 9.6. Hivatalos irat készítése. Értelmezzék közösen a feladatot, majd végezzék el a feladatokat a tanulók a leírtak szerint!
68-72. Ujjgyakorlat. (II. könyv 33. gyakorlat) 27.4.2. Másolás. 27.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 27.4.4. Másolás. 27.5. Helyesírási gyakorlatok. III. könyv 9.7. Hivatalos irat készítése. Értelmezzék közösen a feladatot, majd végezzék el a feladatokat a tanulók a leírtak szerint!
73-74. Ujjgyakorlat. (II. könyv 34. gyakorlat) 28.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 28.3. Mondatgyakorlatok. III. könyv 9. lecke „Kérdések, feladatok” első három kérdését beszéljék meg órai keretek között és csoportban vagy egyénileg válaszolják meg! . III. könyv 9. lecke „Kérdések, feladatok” 1) feladatát tanári útmutatás alapján készítsék el a tanulók.
75. Ujjgyakorlat. (II. könyv 35. gyakorlat) 28.4. Helyesírási gyakorlat. 28.5. Idegen szöveg gyakorlása. 28.6. Tízperces másolás, javítás, megbeszélés.
76-80. Ujjgyakorlat. (II. könyv 35. gyakorlat) 29.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 293. Mondatgyakorlatok. 29.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 29.4.2. Másolás. III. könyv 9. lecke „Kérdések, feladatok” 2-3-4-5-6) feladatát tanári útmutatás alapján készítsék el a tanulók! Egy-egy feladat végrehajtása után közösen beszéljék meg a megoldási lehetőségeket, problémákat! Amennyiben szükséges, a tanár egyéni feladatokkal segítsen azoknak a tanulóknak, akiknek egy-egy részfeladatra vonatkozó megoldási problémája van. A tanár választása szerint az egyik feladatra érdemjegyet kaphatnak a tanulók.
81-82. Ujjgyakorlat. (III. könyv 10. lecke) II. könyv 29.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 29.4.4. Másolás. 29.5. Helyesírási gyakorlatok. III. könyv 10.2. Alapismeretek a vállalat belső levelezéséről. Olvassák el a tanulók az „Alapismeretek a vállalat belső levelezéséről” c. szöveget, majd az osztály közösen beszélje meg az információkat, melyeket a szöveg tartalmaz! Ezután a feladat szerint másolják le a tanulók a szöveget!
83-84. Ujjgyakorlat. (II. könyv 36. gyakorlat) 30.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 30.3. Mondatgyakorlatok. III. könyv 10.3. Beszámoló és 10.4. Gyakran használt mondatok és mondatrészek a beszámolónál. Olvassák el a tanulók a szövegeket, majd az osztály közösen beszélje meg az információkat, melyeket a szövegek tartalmaznak! Ezután a feladat szerint másolják le a tanulók a szövegeket!
85-86. Ujjgyakorlat. (II. könyv 36. gyakorlat) 30. 4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 30.4.2. Másolás. III. könyv 10.5. Olvassák el közösen a szöveget, majd nyissák meg együtt a vállalati belső ügyirat sablont és ismételjék át a formai előírásokat! 10.5.1. Minta vállalati belső ügyirat formázásához írógépen. Közösen oldják meg a feladatot!
87-88. Ujjgyakorlat. (II. könyv 36. gyakorlat) 30.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 30.4.4. Másolás. 30.5. Helyesírási gyakorlatok. III. könyv 10.5.2. Minta iratformázáshoz számítógépen, sablon alapján. Olvassák el közösen a feladatot, értelmezzék! A tanulók önállóan oldják meg a részfeladatokat!
89-91. Ujjgyakorlat. (II. könyv 1. gyakorlat) 31.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 31.3. Mondatgyakorlatok. 31.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. III. könyv. 10.6. Hivatalos irat készítése. A tanulók önállóan oldják meg a feladatokat, majd közösen beszéljék meg, mely részfeladatok megoldása okozott nehézséget. Szükség szerint kapjanak ezek a tanulók egyéni feladatokat!
92-96. Ujjgyakorlat. (II. könyv 2. gyakorlat) 31.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. Folytatás. 31.4.2. Másolás. 31.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 31.4.4. Másolás. 31.5. Helyesírási gyakorlat. III. könyv 10.7. Hivatalos irat készítése. A tanulók önállóan oldják meg a feladatokat, majd közösen beszéljék meg, mely részfeladatok megoldása okozott nehézséget. Szükség szerint kapjanak ezek a tanulók egyéni feladatokat!
97-102. Ujjgyakorlat. (II. könyv 3. gyakorlat) 32.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 32.3. Mondatgyakorlatok. 32.4. Helyesírási gyakorlatok. III. könyv 10.8. Hivatalos irat készítése. A tanulók önállóan oldják meg a feladatokat, majd közösen beszéljék meg, mely részfeladatok megoldása okozott nehézséget. Szükség szerint kapjanak ezek a tanulók egyéni feladatokat!
103. Ujjgyakorlat. (II. könyv 4. gyakorlat) 32.5. Idegen szöveg gyakorlása. 32.6. Tízperces másolás, javítás.
104-105. Ujjgyakorlat. (II. könyv 5. gyakorlat) 33.2. Sebességfokozó szógyakorlatok. 33.3. Mondatgyakorlatok. III. könyv 10. lecke „Kérdések és feladatok”. Az első három kérdést kisebb csoportokban a tanulók olvassák el és válaszolják meg! A csoportok egyeztessenek egymással, ki mit tudott megállapítani a jelzett háttér-információkból!
106-108. Ujjgyakorlat. (II. könyv 6. gyakorlat) 33.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 33.4.2. Másolás. 33.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. III. könyv 10. lecke „Kérdések és feladatok”. A negyedik kérdés szerint – a tanár diktálási közreműködésével – a tanulók oldják meg az 1) és 2) feladatot, majd közösen beszéljék meg, mely részfeladatok megoldása okozott nehézséget. Szükség szerint kapjanak ezek a tanulók egyéni feladatokat!
109-111. Ujjgyakorlat. (II. könyv 7. gyakorlat) 33.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. Folytatás. 33.4.4. Másolás. 33.5. Helyesírási gyakorlat. III. könyv 10. lecke „Kérdések és feladatok”. Az ötödik kérdés szerint önálló fogalmazással a tanulók oldják meg az 1-2-3) feladatot, majd közösen beszéljék meg, mely részfeladatok megoldása okozott nehézséget. Szükség szerint kapjanak ezek a tanulók egyéni feladatokat! A tanár választása szerint az egyik feladatra érdemjegyet kaphatnak a tanulók.

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2017