12. évfolyam tanmenete

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Össz. óraszám: 96
Tankönyv: Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Irodai gépírás számítógépen II.
Forrai Sándor – Forrai Sándorné – S. Forrai Rege: Iratkészítés számítógépen III.
A tanév során folytatódik a projektmunka, mely célja a hivatali munkavégzésre, valamint az érettségi vizsgára felkészülés. A tanulók hosszabb, több tanórán át tartó feladatsort hajtanak végre. A tanmenet ezt figyelembe véve úgy készült, hogy a monotonitás megelőzése érdekében óráról órára folyjék a projektmunka mellett sebességfokozás, reflex-megerősítés a hibátlan gépírás biztosítása érdekében, valamint időnként számonkérés. Az arányokat a tanulócsoportok készségeinek felmérésével a szaktanár határozza meg.
Óraszám Tananyag
1. Ujjgyakorlat. (II. könyv 7. gyakorlat) 34.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 34.4.2. Másolás.
2-4. Ujjgyakorlat. (II. könyv 8. gyakorlat) 34.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. Ismétlés. (III. könyv 6. lecke) 6.2.1. A hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján. 6.2.2. Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján. Hivatalos levelek és vállalati belső ügyiratok készítése sablonban közösen és önállóan. Közösen beszéljük meg az előbbi témaköröket, majd oldjunk meg – a tanulói igények figyelembe vételével – a 6. gyakorlat végén található „Kérdések, feladatok megfelelő pontjainak elkészítésével, tanári útmutatással” tematikusan kiválasztott feladatokat!
5-8. Ujjgyakorlat. (II. könyv 9. gyakorlat) 34.4.4. Másolás. 34.5. Helyesírási gyakorlat. 34.2. A nagybetűk gyakorlása. 34.3. Mondatgyakorlatok. Ismétlés. (III. könyv 7. lecke) Közösen elolvassuk és megbeszéljük a következő témaköröket: 7.2. Alapismeretek a vállalat külső levelezéséről. 7.3. Ajánlatkérés. 7.4. Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatkérésnél. A bevezető és befejező iratrészhez szinonima kifejezések, mondatpanelek közös gyűjtése, megbeszélése. 7.5. Levél készítése. 7.5.2. Minta levélformázáshoz számítógépen, sablon alapján. A 7. lecke „Kérdések, feladatok” kérdéseit beszéljék meg és közösen vagy önállóan válaszolják azt meg a tanulók. Készítsenek el a tanulók egy-egy (szükség esetén több) ajánlatkérést diktátum alapján és önálló megfogalmazással. (Szükség esetén a lemaradó tanulók ismét elkészíthetnek egy-egy kiválasztott – a tavalyi tanévben már megoldott – feladatot /pl. 7.5.2./) Közösen értékeljék a tanulói munkát!
9-12. Ujjgyakorlat. (II. könyv 10. gyakorlat) 35.2. A számok gyakorlása. 35.3. Mondatgyakorlatok. 35.4.1. Szórész- és szógyakorlatok. 35.4.2. Másolás. Ismétlés. (III. könyv 8. lecke. Közösen elolvassuk és megbeszéljük a következő témaköröket: 8.2. Ajánlat. 8.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatnál. Szinonima kifejezések, mondatpanelek közös gyűjtése, megbeszélése. A 8. lecke „Kérdések, feladatok” kérdéseit beszéljék meg és közösen vagy önállóan válaszolják azt meg a tanulók. Készítsenek el a tanulók egy-egy (szükség esetén több) ajánlatot diktátum alapján és önálló megfogalmazással. (Szükség esetén a lemaradó tanulók ismét elkészíthetnek egy-egy kiválasztott – a tavalyi tanévben már megoldott – feladatot /pl. 8.5./) Közösen értékeljék a tanulói munkát!
13-16. Ujjgyakorlat. (II. könyv 11. gyakorlat) 35.4.3. Szórész- és szógyakorlatok. 35.4.4. Másolás. 35.5. Helyesírási gyakorlat. Ismétlés. (III. könyv 9. lecke. Közösen elolvassuk és megbeszéljük a következő témaköröket: 9.2. Megrendelés, teljesítés. 9.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek megrendelésnél. Szinonima kifejezések, mondatpanelek közös gyűjtése, megbeszélése. A 9. lecke „Kérdések, feladatok” kérdéseit beszéljék meg és közösen vagy önállóan válaszolják azt meg a tanulók. Készítsenek el a tanulók egy-egy (szükség esetén több megrendelést diktátum alapján és önálló megfogalmazással. (Szükség esetén a lemaradó tanulók ismét elkészíthetnek egy-egy kiválasztott – a tavalyi tanévben már megoldott – feladatot /pl. 9.5./) Közösen értékeljék a tanulói munkát!
17-20. Ujjgyakorlat. (II. könyv 12. gyakorlat) 36.2. Írásjelek gyakorlása. 36.3. Mondatgyakorlatok. 36.4. Helyesírási gyakorlat. 36.5. Idegen szöveg gyakorlása. 36.6. Másolás. Ismétlés. (III. könyv 10. lecke. Közösen elolvassuk és megbeszéljük a következő témaköröket: 10.2. Alapismeretek a vállalat belső levelezéséről. 10.3. Beszámoló. 10.4. Gyakran használt mondatok, mondatrészek beszámolónál. Szinonima kifejezések, mondatpanelek közös gyűjtése, megbeszélése. A 10. lecke „Kérdések, feladatok” kérdéseit beszéljék meg és közösen vagy önállóan válaszolják azt meg a tanulók. Készítsenek el a tanulók egy-egy (szükség esetén több) beszámolót diktátum alapján és önálló megfogalmazással. (Szükség esetén a lemaradó tanulók ismét elkészíthetnek egy-egy kiválasztott – a tavalyi tanévben már megoldott – feladatot /pl. 10.6./) Közösen értékeljék a tanulói munkát!
21-24. Ujjgyakorlat. (II. könyv 13. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 1. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az A betűvel. 1.6. Helyesírási gyakorlat. 2. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Á betűvel. 2.5. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) III. könyv 11. lecke. 11.2. Alapismeretek a feljegyzésről. 11.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek feljegyzésnél. A tanulók a feladat szerint dolgozzanak, majd közösen beszéljék meg, amit a feljegyzésről tudnak. Szinonima kifejezések, mondatpanelek közös gyűjtése, megbeszélése.
25-28. Ujjgyakorlat. (II. könyv 14. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 3. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a B betűvel. 3.8. Helyesírási gyakorlat. 4. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a C betűvel. 4.5. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) III. könyv 11. lecke. 11.4. Feljegyzés mintairat. 11. lecke „Kérdések és feladatok” közül olvassák el a tanulók és válaszolják meg akár csoportban, akár röpdolgozat keretében az első három kérdést, valamint készítsék el a diktátum felhasználásával írandó 1) feladatot.
29-32. Ujjgyakorlat. (II. könyv 15. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 5. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a D betűvel. 5.6. Helyesírási gyakorlat. 6. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az E betűvel. 6.6. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) III. könyv 11. lecke. 11.5. Hivatalos irat készítése. 11. lecke „Kérdések és feladatok” közül készítsék el a tanulók a diktátum felhasználásaval írandó 2) feladatot, valamint az önálló megfogalmazással írandó 1) és 2) feladatot.
33-36. Ujjgyakorlat. (II. könyv 16. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 7. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az É betűvel. 7.6. Helyesírási gyakorlat. 8. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az F betűvel. 8.7. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A tanár által választott aktuális szövegből tízperces másolás írása. Javítás. III. könyv 11. lecke „Kérdések és feladatok” közül készítsék el a tanulók az önálló megfogalmazással írandó 3), 4) feladatot.
37-40. Ujjgyakorlat. (II. könyv 17. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 9. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a G betűvel. 9.9. Helyesírási gyakorlat. 10. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a H betűvel. 10.6. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) III. könyv. Gyakorlás. 1.2.2. Diktálás. 1.2.3. Diktálás. 11. lecke „Kérdések és feladatok” közül készítsék el a tanulók az önálló megfogalmazással írandó 3) és 4) feladatot.
37-40. Ujjgyakorlat. (II. könyv 18. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 11. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az I betűvel. 11.8. Helyesírási gyakorlat. 12. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Í betűvel. 12.1. Helyesírási gyakorlat. 13. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a J betűvel. 13.8. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A tanár által választott aktuális szövegből tízperces másolás írása. Javítás. III. könyv. 11. lecke „Kérdések és feladatok” közül készítsék el a tanulók az önálló megfogalmazással írandó 5) és 6) feladatot.
41-44. Ujjgyakorlat. (II. könyv 19. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 14. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a K betűvel. 14.8. Helyesírási gyakorlat. 15. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az L betűvel. 15.5. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A III. könyv végén található korrektúrajelek megbeszélése. A tanár által adott korrektúrázott szöveg legépelése. Esetlegesen felmerülő kérdések megbeszélése. A tanulók készítsék el saját önéletrajzukat a tanár által megadott sablonba. Nyomtatás, megbeszélés.
44-48. Ujjgyakorlat. (II. könyv 20. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 16. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az M betűvel. 16.4. Helyesírási gyakorlat. 17. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az N betűvel. 17.8. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A tanulók készítsék el egy közelálló személy önéletrajzát a tanár által megadott sablonba. Nyomtatás, megbeszélés.
49-52. Ujjgyakorlat. (II. könyv 21. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 18. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az O betűvel. 18.9. Helyesírási gyakorlat. 19. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Ó betűvel. 19.6. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A III. könyv 5.2.2. A szervezet, vállalat belső ügyiratai címszó alatt olvassák el a tanulók az emlékeztetőről írt rövid ismertetést, valamint a mintát. Beszéljék meg, majd a tanár által megadott adatok alapján készítsenek önállóan emlékeztetőt. Nyomtatás, felmerült kérdések megbeszélése.
53-56. Ujjgyakorlat. (II. könyv 22. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 20. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Ö betűvel. 20.6. Helyesírási gyakorlat. 21. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Ő betűvel. 21.6. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A III. könyv 5.2.6. A jegyzőkönyv címszó alatt olvassák el a tanulók a tudnivalókat, valamint készítsék el az ott található két mintát. Beszéljék meg, majd a tanár által megadott adatok alapján készítsenek önállóan jegyzőkönyvet. Nyomtatás, felmerült kérdések megbeszélése.
57-60. Ujjgyakorlat. (II. könyv 23. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 22. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a P betűvel. 22.4. Helyesírási gyakorlat. 23. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az R betűvel. 23.7. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) A III. könyv 5.2.8. A meghatalmazás címszó alatt olvassák el a tanulók a tudnivalókat, valamint készítsék el az ott található mintát. Beszéljék meg, majd a tanár által megadott adatok alapján készítsenek önállóan meghatalmazást. Nyomtatás, felmerült kérdések megbeszélése.
61-65. Ujjgyakorlat. (II. könyv 24. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 24. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az S betűvel. 24.9. Helyesírási gyakorlat. 25. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a T betűvel. 25.7. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) Gyakorlás: III. könyv 1.2.5. Szaggatott diktálás. 2.2.1. Diktálás. Az Érettségi Módszertani Útmutató T3 mintatételének, egy tájékoztató készítés feladatainak megbeszélése, megoldása. Ha a tanárnak az Érettségi Módszertani útmutató nem állna rendelkezésére vagy a tanulók több feladatot is fel tudnának dolgozni, további feladat: a 2005. V. 20-i közép- és emelt szintű érettségi feladatok elkészítése. Nyomtatás, kiértékelés.
66-70. Ujjgyakorlat. (II. könyv 25. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 26. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az U betűvel. 26.10. Helyesírási gyakorlat. 27. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Ú betűvel. 27.5. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) Gyakorlás: III. könyv 2.2.2. Diktálás. 2.2.3. Diktálás. Az Érettségi Módszertani Útmutató T1 középszintű mintatételének, egy ajánlatnak a megoldása. Ha a tanárnak az Érettségi Módszertani útmutató nem állna rendelkezésére vagy a tanulók több feladatot is fel tudnának dolgozni, további feladat: a 2005. X. 24-i középszintű, valamint a 2006. V. 18-i közép- és emeltszintű érettségi feladatok elkészítése. Nyomtatás, kiértékelés.
71-75. Ujjgyakorlat. (II. könyv 26. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 28. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Ü betűvel. 28.6. Helyesírási gyakorlat. 29. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Ű betűvel. 29.3. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) Gyakorlás: III. könyv 2.2.4. Tízperces másolás. 2.2.5. Szaggatott diktálás. 3.2.1. Diktálás. Az Érettségi Módszertani Útmutató T2 középszintű mintatételének, egy beszámolónak a megoldása. Ha a tanárnak az Érettségi Módszertani útmutató nem állna rendelkezésére vagy a tanulók több feladatot is fel tudnának dolgozni, további feladat: a 2007. V. 25-i közép- és emelt szintű, valamint a 2007. X. 24-i közép- és emeltszintű érettségi feladatok elkészítése. Nyomtatás, kiértékelés.
76-80. Ujjgyakorlat. (II. könyv 27. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 30. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a V betűvel. 30.7. Helyesírási gyakorlat. 31. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák az Y betűvel. 31.4. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) Gyakorlás: III. könyv 3.2.2. Diktálás. 3.2.3. Diktálás. 3.2.4. Diktálás. 3.2.5. Tízperces másolás. Az Érettségi Módszertani Útmutató T2 középszintű és T4 emelt szintű (feladataiban egymásra épülő) tételsorok azonos és eltérő feladatainak megbeszélése. A T4 mintafeladat megoldása. Ha a tanárnak az Érettségi Módszertani útmutató nem állna rendelkezésére vagy a tanulók több feladatot is fel tudnának dolgozni, további feladat: a 2008. V. 26-i, valamint a 2009. V. 22-i közép- és emeltszintű érettségi feladatok elkészítése. Nyomtatás, kiértékelés.
81-85. Ujjgyakorlat. (II. könyv 28. gyakorlat) II. könyv II. fejezet 32. Hibamegelőző és –javító módszeres szópéldák a Z betűvel. 32.8. Helyesírási gyakorlat. (A módszeres szópéldák íratásánál kaphatnak egyéni feladatokat azok a tanulók, akiknél olyan hibásan rögzült reflexeket állapítottunk meg, melyek ezekkel a gyakorlatokkal korrigálhatók.) Gyakorlás: III. könyv 4.2. Szövegek diktáláshoz. Elektronikus kommunikáció. E-mail. Komplex ügyviteli programok. Tízperces másolás íratása a tanár által kijelölt szövegből. Javítás. Az Érettségi Módszertani Útmutató T5 emelt szintű feladat megoldatása az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezőkkel. A középszintű vizsgára készülőknek a mintamegoldásból (az emelt szinten megfogalmazandó) szöveg lediktálása, a feladatsor megoldatása. Ha a tanárnak az Érettségi Módszertani útmutató nem állna rendelkezésére vagy a tanulók több feladatot is fel tudnának dolgozni, további feladat: a 2009. X. 19-i, valamint a 2010. V. 14-i közép- és emeltszintű érettségi feladatok elkészítése. Nyomtatás, kiértékelés.
86-90. Ujjgyakorlat. (II. könyv 29. gyakorlat) Gyakorlás: III. könyv 4.2. Szövegek diktáláshoz. Fax küldése és fogadása számítógéppel. Internet. Tízperces másolás íratása a tanár által kijelölt szövegből. Javítás. Az Érettségi Módszertani Útmutató T6 emelt szintű mintafeladat megoldása emelt szintű érettségizők esetén. A középszintre készülőknek a mintamegoldásból a tanár lediktálja (az emelt szinten önálló megfogalmazású) szöveget, majd részfeladatokat jelöl ki számukra. Ha a tanárnak az Érettségi Módszertani útmutató nem állna rendelkezésére vagy a tanulók több feladatot is fel tudnának dolgozni, további feladat: a 2010. X. 18-i és a 2011. V. 13-i középszintű érettségi feladat elkészítése.
91-93. Ujjgyakorlat. (II. könyv 30. gyakorlat) Készülés az érettségi vizsgára. A tanulók által problémásnak ítélt tananyagegységek, feladatok átismétlése, gyakorló feladatok készítése a tanulóknak.
94-96. Ujjgyakorlat. (II. könyv 31. gyakorlat) Készülés az érettségi vizsgára. A tanár által problémásnak ítélt tananyagegységek, feladatok átismétlése, gyakorló feladatok készítése a tanulóknak.

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2017