FORRAI SÁNDOR–FORRAI SÁNDORNÉ–S. FORRAI REGE: GÉPÍRÁS SZÁMÍTÓGÉPEN I. (INFORMÁCIÓKEZELÉS)

9. és 10. oszt. (2013-as átdolgozott kiadás)

Kiadja: Forrai Gazdasági Akadémia Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 41.
Tel.: +3670/313-3863, e-mail: forrai.rege@gmail.com

Vissza a tankönyvek oldalra >>

A tankönyv egyrészt a kerettantervi képzés gazdasági és szolgáltatási szakterület számára készült, az „Információkezelés” c. tantárgyhoz a 9–10. osztály számára, másrészt minden olyan szakképzésben alkalmas a „Gépírás” tantárgy oktatásához, ahol elvárt a tízujjas vakírás elsajátítása. A tankönyv tartalmilag 2 részre bontható: először a gépírástanulás megkezdéséhez szükséges alapismeretekkel foglalkozik, majd a tízujjas vakírás elsajátíttatása következik, részletes módszertani útmutatással.

Tartalomjegyzék

1. A tízujjas vakírásról
Tanulási utasítások
2. Az alapsor betűi (a, s, d, f, j, k, l, é)
3. Az i és az m betűk
4. Az r betű és a vessző
5. A v és az o betűk
6. Ismétlő szógyakorlatok
7. A g és a p betűk
8. Az e és az u betűk
9. A t és az ő betűk
10. Ismétlő szógyakorlatok
11. A z és az á betűk
12. Az n és a c betűk
13. A h és az y betűk
14. Ismétlő szógyakorlatok
15. A w és a b betűk
16. A q és az ö betűk
17. A pont és a váltó
18. Az x és az ó betűk
19. Az ü betű és a kötőjel
20. Az í betű
21. Az ú betű
22. Az ű betű
23. Az 1 és a 4 számok
24. Az 5 és a 9 számok
25. A 8 és a 0 számok
26. A 2 és a 7 számok
27. A 3 és a 6 számok
28. Írásjelek I.
29. Írásjelek II.
30. Szövegrészek kiemelése
31. Másolási gyakorlat
Osztályozási táblázat
A leckékben előforduló idegen szavak, kifejezések magyarázata
Utószó
Tartalomjegyzék

Vissza a tankönyvek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2020