FORRAI SÁNDORNÉ–S. FORRAI REGE: GYORSÍRÁS

(2017)

Kiadja: Forrai Gazdasági Akadémia Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 41.
Tel.: +3670/313-3863, e-mail: forrai.rege@gmail.com

Vissza a tankönyvek oldalra >>

A tankönyv két fejezetből áll. Az első fejezet a jelöléstan elsajátítását tűzi ki célul, a második pedig a gyorsírási sebesség fokozását 100-120 szótag/perc szintre. A tankönyv erénye, hogy 4-5 hónap alatt heti 5 órás képzéssel elsajátítják a diákok a gyorsírás jelöléstanát. A tankönyv leckéinek feldolgozásához segítséget nyújt a szerzők „Gyakorló szövegek a jelöléstan elsajátításához” és „Gyorsírási szöveggyűjtemény” jegyzeteinek használata. Ugyancsak vásárolhatók DVD-k különböző sebességi fokú szövegekkel a lemaradók vagy a kiemelkedő előrehaladást mutatók egyéni munkájához mind a „Gyorsírás” tankönyvhöz, mind a „Gyakorló szövegek a jelöléstan elsajátításához” és a „Gyorsírási szöveggyújtemény” c. kiadványainkhoz.

Tartalomjegyzék

I. rész

Bevezetés

1. Mássalhangzók első csoportja: t, b, g, m, l, k. Az e, a, é, á jelölése a szó belsejében. Rövidítés, írásjelek

2. Mássalhangzók második csoportja: j, p, d, gy, zs, r, s. E, a betűjele. E, a jelölése a szó elején és végén. Rövidítések

3. Mássalhangzók harmadik csoportja: v, f, c, ty, cs, zs, z. Viszonylagos sor. Betű-beolvasztás

4. Mássalhangzók negyedik csoportja: n, ny, h. Rövidítések, megkülönböztetések

Összefoglalás (1-4. lecke)

5. Több szótagú szavakban a szókezdő h elhagyása. Egy szótagú e és a hangzós szavak rövidítése kezdőhanggal. Rövidítések a szó első mássalhangzójának elhagyásával

6. Az é és az á jelölése a szó elején és végén. Az é és az á betűjele. Rövidítések. Ragrövidítések

Összefoglalás (5-6. lecke)

7. Mássalhangzó-torlódás

8. Külön jelek: tr, pr, kr, ksz, szv. Rövidítések

Összefoglalás (7-8. lecke)

9. Öblösítés, rövidítések, ragrövidítések

10. Képzőrövidítések

11. Vegyes hangrendű szavak. Képző- és ragrövidítések

Összefoglalás (9-11. lecke)

12. Az i, ö, o jelölése a szó végén és a szó belsejében. I jelölése a szó elején. Rövidítések

13. Az i, ö, o betűjele. Rövidítések, ragrövidítések

14. Az ö, o jelölése a szó elején (felső pozíció), rövidítések

Összefoglalás (12-14. lecke)

15. Az ü, u jelölése a szó végén és a szó belsejében, betűjele, rövidítések, ragrövidítések

16. Az ü, u jelölése a szó elején (alsó pozíció), rövidítések

Összefoglalás (15-16. lecke)

17. Háromsoros nagyítás, i hangzós rövidítések

18. A lefelé nagyítás, rövidítések

Összefoglalás (17-18. lecke)

19. Magánhangzó-torlódás: ei, ai jelölése, helyettesítés, rövidítés, némajel

Összefoglalás (19. lecke)

20. Összefoglalás. Mássalhangzók, magánhangzók jelölésének áttekintése. Mássalhangzó-torlódás, magánhangzó-torlódás jelölésének átismétlése

21. Tanult rövidítések ismétlése: e, a é, á hangzós rövidítések

22. Tanult rövidítések ismétlése: i, ö, o, ü, u hangzós, ei, ai magánhangzó-torlódással kapcsolatos rövidítések, rag- és képzőrövidítések

23. A rövidítések jegyzéke

Kulcs a gyakorlatokhoz (1-23-ig)

II. rész

Bevezetés

24. Rag-, képző- és egyéb végződésrövidítések

25. Egy- és többtagú e és a hangzós rövidítések

26. E, a kezdetű kettős magánhangzós rövidítések I.

27. E, a kezdetű kettős magánhangzós rövidítések II.

28. É, á hangzós rövidítések felfelé, lefelé nagyítással, jelképes jelöléssel és hangzóvonallal

29. É, á kezdetű kettős magánhangzós jelölések

30. Ö, o hangzós rövidítések

31. Ü, u hangzós rövidítések

32. I hangzós rövidítések

33. I kezdetű kettős mássalhangzós jelölések

34. I hangzós rövidítések átmetszéssel és föléírással

35. Irodai gyorsírás I. (Egyszerű ügyiratok)

36. Irodai gyorsírás II. (Külső ügyiratok – üzleti levelezés 1.)

37. Irodai gyorsírás III. (Külső ügyiratok – üzleti levelezés 2.)

38. Irodai gyorsírás IV. (Üzenetek, belső és külső ügyiratok jegyzetelése)

II. rész összefoglalása

Kulcs a gyakorlatokhoz (24-38-ig)

II. rész rövidítéseinek jegyzéke

A szövegekben előforduló idegen szavak, kifejezések magyarázata

A szövegekben előforduló – ügyviteli, irodai munkával összefüggő – fogalmak, kifejezések, azokkal összefüggő tudnivalók

Vissza a tankönyvek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2020