FORRAI SÁNDOR–FORRAI SÁNDORNÉ–S. FORRAI REGE: IRATKÉSZÍTÉS SZÁMÍTÓGÉPEN III.

(2013)

Kiadja: Forrai Gazdasági Akadémia Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 41.
Tel.: +3670/313-3863, e-mail: forrai.rege@gmail.com

Vissza a tankönyvek oldalra >>

A tankönyv az ügyintéző, valamint ügyviteli munkakör betöltéséhez szükséges iratkészítési ismeretek, készségek elsajátítására alkalmas.

A szerzők tananyagelem-kiválasztása és -feldolgozása feladatkompetencia alapú. A fenti tananyagelemek egymással szorosan összefüggő munkahelyi feladatsor végrehajtására készítenek fel. Felvethetjük ennek kapcsán, miért nem része a könyvnek az informatikai szakmai készségek kialakítása. Ennek oka, hogy az informatika oktatás a számítástechnika tantárgy keretében, informatika tanár irányításával történik. A tananyagismétlődést elkerülendő, jelen tankönyvben az elsajátított informatikai szakmai készségek magas szintű alkalmazására kerül sor.

A szerzők törekednek arra is, hogy fejlesszék a diákok módszerkompetenciáit (pl. az ismeretek helyénvaló alkalmazását, az önellenőrzés rutinná válását, a figyelem-összpontosítást), és a személyes kompetenciáit (pontosságra törekvés, az ujjak mozgáskoordinációjának javítása), melyek a munkavégzésben segítik majd őket.

A munkahelyi elvárásnak megfelelően a diákok képessé válnak a diktálás utáni adatbevitelre, a korrektúrázásra, megismerkednek az iratkészítési, levelezési és dokumentumkészítési ismeretekkel, először részfeladatokat, majd igényes iratokat készítenek, felhasználva számítástechnikai, nyelvhelyességi, gépírási és levelezési ismereteiket, készségeiket. A fokozatosság elvének betartásával az egyszerű másolási feladattól jutnak el az önálló iratfogalmazásig és igényes formázásig. Az iratkészítés kapcsán sablonokkal, ill. úgynevezett nyers fájlokból dolgoznak. A fájlok letölthetők a www.forraiakademia.hu honlapról is az Iratkészítés számítógépen III. tankönyv linkjére kattintva. A tanulási és ellenőrzési folyamatot nagyban segíti, hogy a honlapról letölthetők a megoldási fájlok és a javítási útmutatók is.

Bevezetés

1. lecke

1.1........ Ujjgyakorlat

1.2........ Szövegfeldolgozás

1.2.1..... Diktálás

1.2.2..... Diktálás

1.2.3..... Diktálás

1.2.4..... Tízperces másolás

1.2.5..... Szaggatott diktálás

2. lecke

2.1........ Ujjgyakorlat

2.2........ Szövegfeldolgozás

2.2.1..... Diktálás

2.2.2..... Diktálás

2.2.3..... Diktálás

2.2.4..... Tízperces másolás

2.2.5..... Szaggatott diktálás

3. lecke

3.1........ Ujjgyakorlat

3.2........ Szövegfeldolgozás

3.2.1..... Diktálás

3.2.2..... Diktálás

3.2.3..... Diktálás

3.2.4..... Diktálás

3.2.5..... Tízperces másolás

3.2.6..... Szaggatott diktálás

4. lecke

4.1........ Ujjgyakorlat

4.2........ Szövegek diktáláshoz

5. lecke. Ismeretek az iratokról I.

5.1........ A hivatalos iratok jellemzői

5.2........ A hivatalos iratok fajtái

5.2.1..... A szervezet, vállalat külső ügyirata: a levél

5.2.2..... A szervezet vállalat belső ügyiratai

5.2.3..... Munkavállalással kapcsolatos iratok

5.2.4..... Az okirat

5.2.5..... A szerződés

5.2.6..... A jegyzőkönyv

5.2.7..... A bizonylat

5.2.8..... A meghatalmazás

5.2.9..... Igazolványok

5.2.10... Hatósági iratok

5.2.11... Egyéb hivatalos iratok

5.3........ Hivatalos iratokhoz használt eszközök

Kérdések, feladatok.

6. lecke. Ismeretek az iratokról II.

6.1........ Az iratok formai és tartalmi követelményei

6.2........ Hivatalos irat készítése a formai szempontok alapján

6.2.1..... Hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján

6.2.2..... Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján

6.3........ Hivatalos irat fogalmazása a tartalmi szempontok alapján

Kérdések, feladatok

7. lecke

7.1........ Ujjgyakorlat

7.2........ Alapismeretek a vállalat külső levelezéséről

7.3........ Ajánlatkérés

7.4........ Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatkérésnél

7.5........ Levél készítése

7.5.1..... Minta levélformázáshoz írógépen

7.5.2..... Minta levélformázáshoz számítógépen, sablon alapján

7.6........ Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 60 perc)

7.7........ Hivatalos levél önálló készítése (Elkészítési idő: 60 perc)

Kérdések, feladatok

8. lecke

8.1........ Ujjgyakorlat

8.2........ Ajánlat (Alapismeretek az ajánlatról)

8.3........ Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatnál

8.4........ Iratformázás számítógépen, sablon alapján

8.5........ Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 60 perc)

Kérdések, feladatok

9. lecke

9.1........ Ujjgyakorlat

9.2........ Megrendelés, teljesítés (Alapismeretek a megrendelésről, teljesítésről)

9.3........ Gyakran használt mondatok, mondatrészek megrendelésnél

9.4........ Megrendelő mintalevél

9.5........ Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 60 perc)

9.6........ Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 120 perc)

9.7........ Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 150 perc)

Kérdések, feladatok

10. lecke

10.1...... Ujjgyakorlat

10.2...... Alapismeretek a vállalat belső levelezésérő

10.3...... Beszámoló

10.4...... Gyakran használt mondatok, mondatrészek beszámolónál

10.5...... Vállalati belső ügyirat készítése

10.5.1... Minta vállalati belső ügyirat formázásához írógépen

10.5.2... Minta iratformázáshoz számítógépen, sablon alapján

10.6...... Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 60 perc)

10.7...... Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 120 perc)

10.8...... Hivatalos irat készítése (Elkészítési idő: 150 perc)

Kérdések és feladatok

11. lecke

11.1...... Ujjgyakorlat

11.2...... Alapismeretek a feljegyzésről

11.3...... Gyakran használt mondatok, mondatrészek feljegyzésnél

11.4...... Feljegyzés mintairat

11.5...... Hivatalos irat készítése körlevélként (Elkészítési idő: 60 perc)

Kérdések és feladatok

A leckékben előforduló idegen szavak, kifejezések magyarázata

Osztályozási táblázat, korrektúrajelek

Tartalomjegyzék

Csatolt Állományok:

ajanlat_8-5-feladat.zip
ajanlatkeres_7_6_feladat.zip
ajanlatkeres_7_7_feladat.zip
beszamolo_10_6_feladat.zip
beszamolo_10_7_feladat.zip
bizonylatok.zip
feljegyzes_11_5_feladat.zip
megrendeles_9_5_feladat.zip
megrendeles_9_6_feladat.zip
megrendeles_9_7_emelt_szintu_feladat.zip
sablonok.zip

Vissza a tankönyvek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2020