DR. SILLE ISTVÁN- S. FORRAI REGE: TITKÁRI ISMERETEK

(2017)

Kiadja: Forrai Gazdasági Akadémia Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 41.
Tel.: +3670/313-3863, e-mail: forrai.rege@gmail.com

Vissza a tankönyvek oldalra >>

A jegyzet minden titkári munkavégzésre készülő számára ajánlott. A szerzők naprakészen, lényegre törően, gyakorlatorientáltan foglalkoznak az irodai munkában hangsúlyos szakmai kérdésekkel, kitérve az elektronikus, „papírmentes” iroda kérdésköreire is.

Tartalomjegyzék

Előszó – A titkári munka

1.    Ügyviteli ismeretek
1.1.       A hivatalos iratok jellemzői
1.2.       A hivatalos iratok fajtái
            1.2.1.    A szervezet, vállalat külső ügyirata: a levél
            1.2.2.    A szervezet, vállalat belső ügyiratai
            1.2.3.    Munkavállalással kapcsolatos iratok
            1.2.4.    Az okirat
            1.2.5.    A szerződés
            1.2.6.    A jegyzőkönyv
            1.2.7.    A bizonylat
            1.2.8.    A meghatalmazás
            1.2.9.    Igazolványok
            1.2.10.  Hatósági iratok
            1.2.11.  Egyéb hivatalos iratok
1.3.       Hivatalos iratokhoz használt eszközök
1.4.       Az iratok formai és tartalmi követelményei
1.5.       Hivatalos levél készítése a formai szempontok alapján
1.6.       Vállalati belső ügyirat készítése a formai szempontok alapján
1.7.       Hivatalos irat fogalmazása a tartalmi szempontok alapján
            1.7.1.    A hivatalos irat elkészítésének elméleti tudnivalói
            1.7.2.    Mondatpanelek hivatalos iratok megfogalmazásához
            1.7.3. Minták hivatalos iratok bemutatására
Ellenőrző kérdések, feladatok
 
2.    Iratkezelés
2.1.       Alapfogalmak
2.2.       Az iratkezelési szabályzat
2.3.       Az iratkezelés folyamata
2.4.       A küldemények átvétele
2.5.       A küldemények felbontása
2.6.       A küldemények érkeztetése és iktatása
2.7.       Az iratok továbbítása
2.8.       A kimenő posta előkészítése
2.9.       A postakönyvbe rendezés
2.10.     Az iratok tárolása
2.11.     Az iratok selejtezése
2.12.     Az iratok átadása a levéltárnak
2.13.     A titkos ügykezelés
2.14.     A szigorú számadású nyomtatványok kezelése
Ellenőrző kérdések, feladatok
3.    Munkahelyi környezet, irodai berendezések, ügyviteltechnikai eszközök
3.1.       Az optimális munkahelyi környezet biztosítása
3.2.       Ügyviteltechnikai berendezések
            3.2.1.    Az írógép
            3.2.2.    A számítógép
            3.2.3.    A telefon
            3.2.4.    A másológép
            3.2.5.    A telex és a telefax
            3.2.6.    A számológép
            3.2.7.    A diktafon
            3.2.8.    A magnetofon
            3.2.9.    Az iratmegsemmisítő75
Ellenőrző kérdések, feladatok
 
4.    Az elektronikus ügykezelés
4.1.       A szövegszerkesztés
4.2.       Formanyomtatványok készítése
4.3.       Borítékcímzés és címkekészítés
4.4.       Táblázatok, grafikonok készítése
4.5.       Adatbázis-kezelés
4.6.       Elektronikus kommunikáció
            4.6.1.    Fax küldése és fogadása számítógéppel
            4.6.2.    Internet
            4.6.3.    E-mail
            4.6.4.    Komplex ügyviteli programok
            4.6.5.    Az elektronikus aláírás
Ellenőrző kérdések, feladatok
 
5.    A titkár szervezési feladatai I. (Munkaszervezés)
5.1.       Az időgazdálkodás
5.2.       A határidők
5.3.       A főnök programjának összeállítása
5.4.       Kapcsolattartási feladatok
5.5.       Cím- és telefonjegyzék
Ellenőrző kérdések, feladatok
 
6.    A titkár szervezési feladatai II. (Rendezvényszervezés)
6.1.       A rendezvények meghatározása
6.2.       A mindennapi esetek
6.3.       Kétoldalú delegációs tárgyalás megszervezése
6.4.       Sokoldalú rendezvények
            6.4.1.    Sokoldalú rendezvények szervezése
            6.4.2.    Fogalmak
            6.4.3.    Rendezvénytípusok a lebonyolítási forma szempontjából
            6.4.4.    Bepillantás a nemzetközi rendezvények megszervezésébe
Ellenőrző kérdések, feladatok
 
7.    Ügyfélkezelés
7.1.       Az ügyfelek
7.2.       A titkár szűrőfeladatai
7.3.       Az ügyfél-adatbázis működtetése
7.4.       Ügyfél-tájékoztatás, ügyfélszolgálat, panaszfelvétel
7.5.       Az elektronikus ügyfélszolgálat
Ellenőrző kérdések, feladatok
 
8.    A titkársági eszközökkel való gazdálkodás
8.1.       Az irodaszerekkel való gazdálkodás
8.2.       A reprezentációs eszközökkel való gazdálkodás
8.3.       Az egyéb készletekkel való gazdálkodás
Ellenőrző kérdések
 
9.    Az etikett és a protokoll szabályai
9.1.       Alapfogalmak
9.2.       Az etikett, protokoll szükségessége
9.3.       A köszönés
9.4.       A bemutatkozás
9.5.       A bemutatás
9.6.       A megszólítás
9.7.       Az utalás
9.8.       A társalgás
9.9.       A kínálás illemszabálya
9.10.     A telefonhasználat illemszabályai
9.11.     A névjegy
9.12.     Az ajándékozás
9.13.     A meghívás és a meghívó
9.14.     A rangsorolás
9.15.     A borravaló
Ellenőrző kérdések
 
10.  Titkári etika
Irodalomjegyzék

Vissza a tankönyvek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2020