DR. ANDRÁS VERA: VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI ISMERETEK

(2005)

Kiadja: Forrai Gazdasági Akadémia Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 41.
Tel.: +3670/313-3863, e-mail: forrai.rege@gmail.com

Vissza a tankönyvek oldalra >>

A szerző a korszerű hazai és külföldi szakirodalom felhasználásával áttekinti azokat a kérdéseket, lehetséges problémákat, melyek a munkahelyek társas klímájában előfordulnak.

Tartalomjegyzék

I. A vezetésről általában
   A vezetés lényege

II. A vezetői hatékonyság.
   Tanulható-e a hatékonyság?
   Hogyan bánjon a főnökével a vezető?
   Önmagunk hatékonnyá tétele

III. A hatáskör megoszlása

IV. A kommunikáció
   A kommunikációs folyamat

V. A vezetés funkciói
   Miért kell vezetés a szervezetekben?
   A tervezés, mint vezetői tevékenység.
   A szervezés (koordinálás), mint vezetői feladat.
   Az utasítás, mint vezetői feladat.
   Az ellenőrzés, mint vezetői feladat.
   A vezetői szerepek.
   A vezetés megközelítés módjai.

VI. A szervezeti kultúra.
   Honnan ered a szervezet kultúrája?.

VII. A konfliktusok természetéről (konfliktuskezelés).
   A megelőzés módszerei.
   A munkahelyi konfliktusok legfőbb okai.

VIII. A csoport.
   A csapatmódszer haszna.
   A munkahely szociális klímája.
   A csoportnorma és a csoportmorál.

IX. A munkával való megelégedettség.
   A munkával való megelégedettséget befolyásoló tényezők.
   A munkával való elégedetlenség és következményei.

X. Saját életünk, saját munkánk megszervezése.

Kérdőív.

Felhasznált szakirodalom.

Vissza a tankönyvek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2020