11. évfolyam: Szövegfeldolgozás, szöveggyakorlatok

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Össz. óraszám: 24
Tankönyv: Forrai Sándor–Forrai Sándorné–S. Forrai Rege: Irodai gépírás számítógépen II. (A 3. tanórától a diákok a II. könyv II. fejezetének /139-178 old./ éppen aktuális oldalát fénymásolva is hozhatják a tanórai munkához.)
Forrai Sándor–Forrai Sándorné–S. Forrai Rege: Iratkészítés számítógépen III.
Tekintse meg további tankönyveinket!
TANMENET
Óraszám Tananyag
1. II. könyv 35. gyakorlat: Ujjgyakorlat –2 sor. III. könyv 2. lecke: 2.2.2. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. II. könyv 35.2. A számok gyakorlása. 35.3. Mondatgyakorlatok. 35.5. Helyesírási gyakorlat.
2. II. könyv 36. gyakorlat: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 2. lecke: 2.2.3. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. II. könyv 36.2. Írásjelek gyakorlása. 36.3. Mondatgyakorlatok. 36.4. Helyesírási gyakorlat. 36.5. Idegen szöveg gyakorlása.
3. III. könyv 1. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 2. lecke: 2.2.4. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. III. könyv 5. lecke: 5.1. Másolási feladat – A hivatalos iratok jellemzői/Az irat fogalma c. rész. II. könyv II. fejezet 23. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az R betűvel (most és a továbbiakban is az egyéni vagy a tanuló csoportban gyakori típushibákat figyelembe véve választhatjuk ki a másolandó bekezdést ill. bekezdéseket, beleértve a helyesírási gyakorlatokat is).
4. III. könyv 1. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 2. lecke: 2.2.6. Szaggatott Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. III. könyv 5. lecke: 5.1. Másolási feladat – A hivatalos iratok jellemzői/Az iratok rendszerezése c. rész. II. könyv II. fejezet 24. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az S betűvel.
5. III. könyv 1. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 3. lecke: 3.2.1. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. III. könyv 5. lecke: 5.2.1. Másolási feladat – A hivatalos iratok fajtái/A szervezet, vállalat külső ügyirata: a levél c. rész. II. könyv II. fejezet 25. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák a T betűvel.
6. III. könyv 2. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 3. lecke: 3.2.2. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. Választható feladat: a) III. könyv 23. oldalán található levél formába öntése a minta szerint. Ehhez sablon letölthető a www.forraiakademia.hu honlapról, az Iratkészítés számítógépen III. könyv linkjén belül (a szöveg végén a csatolt fájlok között) a sablonok.zip-re kattintva. b) 1.2.4. Másolás. Az időgazdálkodás. c) Alkossanak csoportokat a diákok és beszéljék meg, milyen tartalmi és formai elemekben különbözik a hivatalos és a magánlevél!
7. III. könyv 2. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 3 lecke: 3.2.3. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. III. könyv 5.2.2. Másolási feladat: A szervezet, vállalat belső ügyiratai c. rész. II. könyv II. fejezet 26. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az U betűvel.
8. III. könyv 2. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. III. könyv 3 lecke: 3.2.4. Diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. Választható feladat: a) III. könyv 24-25. oldalán található emlékeztető formába öntése a minta szerint. Ehhez sablon letölthető a www.forraiakademia.hu honlapról, az Iratkészítés számítógépen III. könyv linkjén belül (a szöveg végén a csatolt fájlok között) a sablonok.zip-re kattintva. b) 2.2.4. Másolás. Az iratok selejtezése. c) Alkossanak csoportokat a diákok és beszéljék meg, milyen alapvető tartalmi eltérések vannak a levél és a vállalati belső ügyiratok között? Példával támasszák alá véleményüket!
9. III. könyv 3. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. 3.2.6. Szaggatott diktálás a diákok tudásszintje szerinti tempóban. 3.2.5. Tízperces másolás balra kizárt módon, javítás, önértékelés, a teljesített leütésszám és a 179. oldalon található osztályozási táblázat szerint. II. könyv II. fejezet 27. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az Ú betűvel.
10. III. könyv 3. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. 4.2. Elektronikus kommunikáció c. szöveg diktálása a diákok tudásszintje szerinti tempóban. 5.2.3. Másolás: Munkavállalással kapcsolatos iratok a) pont végéig.
11. III. könyv 3. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. 4.2. E-mail c. szöveg diktálása a diákok tudásszintje szerinti tempóban. 5.2.3. Másolás: Munkavállalással kapcsolatos iratok b) pont. A diákok olvassák el és csoportokat alkotva beszéljék meg, milyen fontos információkat tartalmaz a bemutatott munkaszerződés! Miért fontos a munkavállaló számára, hogy ezek az adatok szerepeljenek a munkaszerződésben? Fontos-e egyáltalán, hogy munkába álláskor munkaszerződés készüljön?
12. III. könyv 4. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. 4.2. Komplex ügyviteli programok c. szöveg diktálása a diákok tudásszintje szerinti tempóban. Másolás: 5.2.3. c)-e) pont és 5.2.4. Az okirat. A diákok olvassák el és csoportokat alkotva beszéljék meg, milyen információkat tartalmaz a d) pontban bemutatott munkaköri leírás! Fontos-e, hogy a munkavállalónak munkaköri leírása legyen? Indokolják álláspontjukat!
13. III. könyv 4. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. 4.2. Fax küldése és fogadása számítógéppel c. szöveg diktálása a diákok tudásszintje szerinti tempóban. Másolás: 5.2.4. Az okirat és 5.2.5. A szerződés. A diákok csoportokat alkotva beszéljék meg, melyek a legfontosabb tartalmi elemek, melyeket minden szerződés tartalmaz!
14. III. könyv 4. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. 4.2. Internet c. szöveg diktálása a diákok tudásszintje szerinti tempóban. Másolás: 5.2.6. A jegyzőkönyv. Választható feladat: a) III. könyv 35. oldalán található jegyzőkönyv formába öntése a minta szerint. b) Alkossanak csoportokat a diákok és beszéljék meg, ki mire használja az internetet!
15. III. könyv 5. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás (minták kihagyásával): 5.2.7. A bizonylat. 5.2.8. A meghatalmazás. 5.2.9. Igazolványok. 5.2.10. Hatósági iratok. II. könyv II. fejezet 28. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az Ü betűvel.
16. III. könyv 5. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás: 5.2.11. Egyéb hivatalos iratok. 5.3. Hivatalos iratokhoz használt eszközök. II. könyv II. fejezet 29. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az Ű betűvel.
17. III. könyv 5. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás: 6.1. Az iratok formai és tartalmi követelményei. 6.2. Hivatalos irat készítése a formai szempontok alapján. Alkossanak a diákok csoportokat és beszéljék meg, az iratoknak milyen fontos formai és tartalmi követelményei vannak!
18. III. könyv 7. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás: 6.3. Hivatalos irat fogalmazása a tartalmi szempontok alapján. II. könyv II. fejezet 30. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák a V betűvel.
19. III. könyv 7. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás: 7.2. Alapismeretek a vállalat külső levelezéséről. Alkossanak a diákok csoportokat és beszéljék meg, hivatalos levélben hogyan szólítjuk meg a címzett személyt! Milyen helyesírási szabályt követünk ekkor? Hogyan köszönünk el a levél végén? Mondjanak példákat!
20. III. könyv 8. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás enter nélkül, automatikus elválasztás használatával: 7.3. Ajánlatkérés. Másolás minta alapján: 74. Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatkérésnél. II. könyv II. fejezet 31. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák az Y betűvel.
21. III. könyv 8. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás enter nélkül, automatikus elválasztás használatával: 8.2. Ajánlat. Másolás minta alapján: 8.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek ajánlatnál. II. könyv II. fejezet 32. Hibamegelőző és -javító módszeres szópéldák a Z betűvel.
22. III. könyv 9. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás enter nélkül, automatikus elválasztás használatával: 9.2. Megrendelés, teljesítés. Másolás minta alapján: 9.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek megrendelésnél. Alkossanak a diákok csoportokat és beszéljék meg, a megrendelés mely részében tudják a 9.3. pontban szereplő mondatokat felhasználni önálló fogalmazáskor!
23. III. könyv 9. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. II. könyv 36.6. Tízperces másolás balra kizárt módon, javítás, önértékelés, a teljesített leütésszám és a 179. oldalon található osztályozási táblázat szerint. Követelmény: 900 leütés. Másolás enter nélkül, automatikus elválasztás használatával: 10.2. Alapismeretek a vállalat belső levelezéséről.
24. III. könyv 10. lecke: Ujjgyakorlat – 2 sor. Másolás enter nélkül, automatikus elválasztás használatával: 10.3. Beszámoló. 11.2. Alapismeretek a feljegyzésről. Másolás minta alapján: 10.4. Gyakran használt mondatok, mondatrészek beszámolónál. 11.3. Gyakran használt mondatok, mondatrészek a feljegyzésnél.

Vissza a tanmenetek oldalra >>

Forrai Gazdasági Akadémia © 2020